Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno usługowe "NOVA" Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 15 Września 1994 roku. Od 2004 roku pracuje na potrzeby branży górniczej. Obecnie firma NOVA świadczy swe usługi dla kopalń węgla kamiennego, soli, nafty i gazu, cynku i ołowiu oraz dla wielu innych podmiotów gospodarczych. Działalność firmy prowadzona jest w ścisłej współpracy z firmami - Lat Sp. z o.o. - PPU Ewimar WB z Warszawy Łączy nas z tymi firmami umowa konsorcyjna. W roku 2007 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 spółka uzyskała pozytywną ocenę zdolności do wykonania remontów przyrządów i urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obecnie w 2015 roku ocenę taką wydała Jednostka Notyfikacyjna TEST.NB 2057. Dzięki wieloletniej współpracy z kopalnianymi służbami wentylacyjnymi i ratowniczymi uzyskaliśmy bogate doświadczenie w zakresie produkcji i serwisowania przyrządów gazometrycznych oraz urządzeń do kontroli warunków klimatycznych. Ponadto spółka wykonuje i serwisuje różnorakie urządzenia niezbędne w ratownictwie górniczym jak np. do poszukiwania ludzi objętych zawałami. Są to urządzenia nigdzie indziej nie produkowane. Szeroka, wieloletnia współpraca z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, Kopalnią Doświadczalną BARBARA oraz z Centrum Usług Specjalistycznych CSRG "CEN-Rat"służy pogłębieniu wzajemnych doświadczeń, wzrostowi poziomu świadczonych usług i poziomu technologicznego naszej firmy.